RuumAB OÜ GIS ja tarkvara koolitused

Ruumab OÜ pakub MapInfo koolitusi nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

RuumAB OÜ GIS ja tarkvara koolitused

Ruumab OÜ tegevusteate nr EHIS-es on 206838 ja õppeasutuse ID on 39632. Standardkoolitused toimuvad õppkavarühmas Arvutikasutus. Kõik koolitused on 100% praktiline töö tarkvaraga.

Alates 1. maist 2019 oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Ruumabi poolt korraldatavad koolitused on MapInfo baaskoolitus, MapInfo edasijõudnute koolitus, MapInfo rasterlaiendi koolitus ning MapInfos kaartide ja väljatrüki koostamise koolitus.
 

Ruumab OÜ Pitney Bowes Mapinfo koolitused
Ruumab OÜ Pitney Bowes Mapinfo koolitused
Ruumab OÜ Pitney Bowes Mapinfo koolitused
Ruumab OÜ Pitney Bowes Mapinfo koolitused

Koolitusele registreerimiseks või lisainfo saamiseks palume saata e-mail: mati@ruumab.ee

MapInfo kasutajatoe poole pöördumiseks kirjutada kiri gistugi@ruumab.ee

RuumAB viib läbi standardkoolitusi ja tellimuskoolitusi.

 1. Standardkoolituste programm on välja kujunenud aastatepikkuse töö tulemusema. Koolitused on täielikult lokaliseeritud, tuginevad kohalikele andmetele ja Eesti ning Baltikumi kasutusjuhtudele. Osadel standardkoolitustel on kaks taset: algajad (baas) ja edasijõudnud. Baaskoolitusel osalemise eelduseks on Windows arvuti kasutamise oskus. Edasijõudnute koolitused eeldavad eelnevat kokkupuudet antud teemaga.
 2. Tellimuskoolitused luuakse kasutaja andmetest, etteantud kasutusjuhtude põhjal. Tellimuskoolitused on MapBasicus arendamise koolitus, Andmeintegratsiooni koolitus; Geoanalüüsi koolitus; Geoandmete esitamise koolitus. Lisaks töökohatarkvarale õpetame karbist välja veebikaardi Spactrum Spatial Analyst ja ruumianalüüsiserveri Spectrum Spatial Location Intelligence moodul kasutamist. Vastava soovi olemasolul teeme ka MapInfo järeleaitamise koolitust.
 3. Koolitustel kasutatakse MapInfo viimast versiooni ja kogenud koolitajaid, kelle andmed on toodud allpool. Koolitusi täiendatakse jooksvalt vastavalt iga uue MapInfo versiooni väljatulekuga. Koolituste lõpus täidavad koolitatavad tagasiside lehed, mille alusel tehakse koolitustes täiendusi. Standardkoolituste sisu on 10 aastase koolituskogemuse tulemus.
 4. Koolitajad: 
  • Mati Tee - keskkonnafüüsika magister, 24 aastane töökogemus geoinfosüsteemide ja analüüsidega sh MapInfo ja Spectrum Spatial tarkvaradega.

  • Maris Taul - geograafia magister, 3 aastane töökogemus MapInfo koolitaja ja kasutajatoena.

  • Ott Koik - geograafia magister, 3 aastane valdkondlik töökogemus, 3 aastane töökogemus geoinfo tarkvaradega.

Mapinfo algkursus

Eesmärgid:

Kursus on algõpe, mis mõeldud algajale MapInfo kasutajale kõikide peamiste funktsioonide tutvustamiseks. Kursuse läbinu peaks suutma iseseisvalt:

 • töötama kaardijoonisega
 • esitama kaardiinfot kasutavaid päringuid
 • siduma andmetabeleid ruumiinfoga
 • koostama teemakaarte
 • lisama kaardile uusi objekte
 • kujundama väljatrükki
Eelnõuded:

Kursus ei nõua eelnevaid teadmisi MapInfost, nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas. Soovitavad on teadmised andmebaasidest.

Programm:
 • Arvutikaardistuse põhimõtted: mis on arvutikaardistus?, Mis on andmebaas?, Mis on GIS?, MapInfo GIS põhimõtted, Raster- ja vektorfailid
 • Andmete avamine ja konverteerimine. Teistest formaatidest andmete avamine.
 • Avatud failide haldamine ja tööseisuga tutvumine.
 • Kaardiaken: tööriistadega tutvumine, kaardiakna erinevad paigutused, kaardiruudustikud, objektidelt info pärimine.
 • Tabeliaken: avamine, sorteerimine, filtreerimine, lihtsamad päringud.
 • Kaartide loomine, objektide kujunduse muutmine, suurendusvahemikud, WMS andmetega kaardi loomine
 • Märgised: kaardimärgistega tutvumine ning modifitseerimine.
 • Teemakaardid: koropleetkaart, punkttiheduskaart, diagrammide lisamine teemakaardile. Teemakaardi muutmine.
 • Väljatrükk: väljatrüki seadistamine, kaardi/tabeli/pildi/legendi/teksti lisamine väljatrükile.
 • Päringud: objektide valimine, valikust uue kihi loomine, konkreetse objekti otsing, päringud filtrite abil, statistika vaatamine, SQL-päringud, ruumipäringud,
 • Uute tabelite loomine
 • Kaardiobjektid: loomine, muutmine. Punktobjektid, tekstiobjekt, jooned, polügonid, snäppimine, autotrace, elementide kopeerimine ühelt kihilt teisele, objekti kuju muutmine, MapCAD
 • Rasterandmed: profiili- ja vaatejoone genereerimine
 • Andmete hulgakaupa uuendamine: veergude lisamine, andmete muutmine, koordinaatide lugemine objektidelt tabelisse, mõõtude tabelisse arvutamine.
 • Puhvertsoonide lisamine.
 • Kaardi salvestamine ja jagamine

Hind: 300,- EUR (sisaldab käibemaksu 20%)

Järgmine baaskoolitus toimub 30.-31.03.2020 Tartus Riia 181a. 

Mapinfo edasijõudnutele

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud MapInfo kasutajale, kes on juba mõnda aega programmiga töötanud, kuid tunneb, et vajab oskuste ja töövõtete lihvimist, samuti kordamist ning silmaringi avardamist. Kursuse ajaks tasub kokku koguda kõik omapoolsed küsimused, mis on aegade jooksul kogunenud, sest neid on hea otse lektori käest küsida. Kursus on üles ehitatud nii, et palju on praktilisi harjutusi (sh. kordavaid harjutusi, mis tuletavad meelde kõik MapInfos enimkasutatavad funktsioonid ja võtted) ning suhteliselt vähem aega jätame meelega teoreetilise osa jaoks. Teoreetilise osa kohta saab iga osaleja eestikeelse konspekti.

Programm:
 • MapInfo tööparameetrite seadistamine.
 • Andmete avamine ja konverteerimine.
 • Võrguteenused (WMS; Bing, WFS).
 • Hüperlinkide lisamine.
 • Rasterfailid: aluskaartidena, seamless tale manager, rasterfaili sidumine koordinaatidega, satelliitipildi seadistamine, profiili- ja vaatejoone koostamine, rasterkaardist väljatrüki kujundamine
 • Tabeliaken: tabeli kujunduse muutmine,
 • Päringud: lihtpäringud tabelitest, ruumipäringud, SQL päringud ühe ja mitme tabeli põhjal.
 • Ruumiandmed: loomine, kujunduse muutmine, objektide kuju muutmine, MapCAD, objektide kombineerimine, automaatne polügoonide loomine, objektide väljalõikamine.
 • Puhvertsoonid.
 • Topoloogia korrastamine.
 • Tabelandmete hulgakaupa uuendamine: valikust uue tabeli moodustamine, tabeli sisu muutmine, koordinaatide automaatne tabelisse lugemine, väärtuste lisamine, teisest tabelist väärtuste hankimine.
 • Vigase tööseisu parandamine
 • lisavahendid
 • Kordamisharjutustena: Puhvertsoonide loomine, kaardi legend, teemakaardi tegemine, geokodeerimine, GPS, tabelandmete valikuline ja massiline uuendamine, info ühest tabelist teise üle toomine, dokumentide-interneti lehekülgede-piltide sidumine kaardiobjektidega, kujundusaken ja trükkimine jms.

Hind: 300,- EUR (sisaldab käibemaksu 20%)

MapInfo Advanced rastertöötlus

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud MapInfo kasutajale, kel on esmased kogemused MapInfoga juba omandatud ja kes soovib programmi süvitsi minna. Kursus keskendub 15.2 MapInfosse lisandunud ja 16.versioonis täiendatud rastermenüü poolt pakutavate võimalustega tutvumisele, aga sisaldab ka ülevaadet väljatrüki koostamisest, mis on viimaste uuendustega saanud uue hingamise. Teadmiste värskendamiseks tuletatakse töö käigus meelde ka mõningaid põhioskusi.

Programm:
 • MapInfo tööparameetrite seadistamine;
 • atribuutide vaatamine ja muutmine, pildi statistika, pikslite info;
 • piltide kanalite muutmine ja värviseadistus;
 • nõlvavarjutuse visualiseerimine;
 • rastri lõikamine erinevate areaalidega;
 • vektorfaili rasterfailiks muutmine ja vastupidi;
 • kahe rastrefaili liitmine üheks;
 • .mrr faili loomine;
 • profiilijoon, vaateväli, kahe punkti vaheline nähtavus;
 • nõlva kalde ja suuna visualiseerimine;
 • mahuarvutus;
 • rasterkalkulaator;
 • värviväärtuste muutmisega üleujutusalade leidmine;
 • rastri kombineerimine teiste kaartidega (WMS);
 • legendi lisamine;
 • väljatrüki koostamine.

Hind: 200,- EUR (sisaldab käibemaksu 20%)

Väljundite vormistamine MapInfos

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud MapInfo kasutajale, kel on esmased kogemused MapInfoga juba omandatud ja kes soovib programmi süvitsi minna. Kursus keskendub 12.5 MapInfosse uuenduskuuri läbinud ja järgnevates versioonides täiendamist leidnud väljatrüki (Layout) koostamisele. Lisaks koostatakse ka teemakaarte ning tutvutakse rasterfailide kasutamise võimalustega MapInfos. Koolitus on eriti sobilik just neile, kes oma töös peavad koostama palju ülevaatlikke kaarte ja soovivad MapInfot sellest vaatevinklist paremini tundma õppida. Teadmiste värskendamiseks tuletatakse töö käigus meelde ka mõningaid põhioskusi.

Programm:
 • MapInfo tööparameetrite seadistamine;
 • teemakaardi koostamine;
 • teemakaardist väljatrüki koostamine;
 • rasterfaili sidumine koordinaatidega;
 • rasterfaili kasutamine taustakaardina;
 • kahes tööaknas töötamine;
 • rasterfaili muutmine;
 • rasterfailist väljatrüki koostamine.

Hind: 200,- EUR (sisaldab käibemaksu 20%)

Koolituste tehniline info

Koolitusel kasutatakse alati kõige viimast MapInfo versiooni ja oma arvutit kaasa võtta pole vajadust (kui pole teisiti kokku lepitud).

Baaskoolitus ja edasijõudnute koolitus kestavad kumbki kaks päeva, rasterkoolitust ning väljatrüki koolitus ühe päeva. Koolitused algavad tavaliselt hommikul kell 10 ja kestavad õhtul kella 17-ni, vahepeale jääb tunniajane lõuna ja kohvipausid. Iga osaleja saab eestikeelse konspekti ja tunnistuse Ruumabi koolitusel osalemise kohta. Lisaks koolitusülesanded, et vajadusel koolitusel õpitutut korrata. Lektoriks on Mati Tee (mati@ruumab.ee)

Koolitusele registreeruja kohustub tasuma arve 10 (kümne) päeva jooksul peale arve esitamist. Hilisemal tasumisel lisandub viivis 0.15 % päevas.

Kursusest äraütlemise korral:

 • rohkem kui 5 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse makstud raha 100% ulatuses.
 • kuni 3 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse 50 % rahast.

Ruumab OÜ jätab endale õiguse muuta kursuste toimumispäevi. Kui muudetud kursuste toimumise ajad kliendile ei sobi, tagastatakse makstud raha 100% ulatuses.

Koolitusele registreerimiseks või lisainfo saamiseks palume saata e-mail: mati@ruumab.ee või maris@ruumab.ee MapInfo kasutajatoe poole pöördumiseks kirjutada kiri gistugi@ruumab.ee

Töötame koos!

Meie eesmärgiks on aidata teie ettevõttel püüda uusi kõrgusi ja kvaliteeti.