Mapinfo algkursus

Eesmärgid:

Kursus on algõpe, mis mõeldud algajale MapInfo kasutajale kõikide peamiste funktsioonide tutvustamiseks. Kursuse läbinu peaks suutma iseseisvalt:

 • töötama kaardijoonisega
 • esitama kaardiinfot kasutavaid päringuid
 • siduma andmetabeleid ruumiinfoga
 • koostama teemakaarte
 • lisama kaardile uusi objekte
 • kujundama väljatrükki
Eelnõuded:

Kursus ei nõua eelnevaid teadmisi MapInfost, nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas. Soovitavad on teadmised andmebaasidest.

Programm:
 • Arvutikaardistuse põhimõtted: mis on arvutikaardistus?, Mis on andmebaas?, Mis on GIS?, MapInfo GIS põhimõtted, Raster- ja vektorfailid
 • Andmete avamine ja konverteerimine. Teistest formaatidest andmete avamine.
 • Avatud failide haldamine ja tööseisuga tutvumine.
 • Kaardiaken: tööriistadega tutvumine, kaardiakna erinevad paigutused, kaardiruudustikud, objektidelt info pärimine.
 • Tabeliaken: avamine, sorteerimine, filtreerimine, lihtsamad päringud.
 • Kaartide loomine, objektide kujunduse muutmine, suurendusvahemikud, WMS andmetega kaardi loomine
 • Märgised: kaardimärgistega tutvumine ning modifitseerimine.
 • Teemakaardid: koropleetkaart, punkttiheduskaart, diagrammide lisamine teemakaardile. Teemakaardi muutmine.
 • Väljatrükk: väljatrüki seadistamine, kaardi/tabeli/pildi/legendi/teksti lisamine väljatrükile.
 • Päringud: objektide valimine, valikust uue kihi loomine, konkreetse objekti otsing, päringud filtrite abil, statistika vaatamine, SQL-päringud, ruumipäringud,
 • Uute tabelite loomine
 • Kaardiobjektid: loomine, muutmine. Punktobjektid, tekstiobjekt, jooned, polügonid, snäppimine, autotrace, elementide kopeerimine ühelt kihilt teisele, objekti kuju muutmine, MapCAD
 • Rasterandmed: profiili- ja vaatejoone genereerimine
 • Andmete hulgakaupa uuendamine: veergude lisamine, andmete muutmine, koordinaatide lugemine objektidelt tabelisse, mõõtude tabelisse arvutamine.
 • Puhvertsoonide lisamine.
 • Kaardi salvestamine ja jagamine

Hind: palun teha päring.

Koolituste tehniline info

Koolitusel kasutatakse alati kõige viimast MapInfo versiooni ja oma arvutit kaasa võtta pole vajadust (kui pole teisiti kokku lepitud).

Baaskoolitus ja edasijõudnute koolitus kestavad kumbki kaks päeva, rasterkoolitust ning väljatrüki koolitus ühe päeva. Koolitused algavad tavaliselt hommikul kell 10 ja kestavad õhtul kella 17-ni, vahepeale jääb tunniajane lõuna ja kohvipausid. Iga osaleja saab eestikeelse konspekti ja tunnistuse Ruumabi koolitusel osalemise kohta. Lisaks koolitusülesanded, et vajadusel koolitusel õpitutut korrata. Lektoriks on Mati Tee (mati@ruumab.ee)

Koolitusele registreeruja kohustub tasuma arve 10 (kümne) päeva jooksul peale arve esitamist. Hilisemal tasumisel lisandub viivis 0.15 % päevas.

Kursusest äraütlemise korral:

 • rohkem kui 5 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse makstud raha 100% ulatuses.
 • kuni 3 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse 50 % rahast.

Ruumab OÜ jätab endale õiguse muuta kursuste toimumispäevi. Kui muudetud kursuste toimumise ajad kliendile ei sobi, tagastatakse makstud raha 100% ulatuses.

Koolitusele registreerimiseks või lisainfo saamiseks palume saata e-mail: mati@ruumab.ee,  MapInfo kasutajatoe poole pöördumiseks kirjutada kiri gistugi@ruumab.ee