Väljundite vormistamine MapInfos

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud MapInfo kasutajale, kel on esmased kogemused MapInfoga juba omandatud ja kes soovib programmi süvitsi minna. Kursus keskendub väljatrüki (Layout) koostamisele. Lisaks koostatakse ka teemakaarte ning tutvutakse rasterfailide kasutamise võimalustega MapInfos. Koolitus on eriti sobilik just neile, kes oma töös peavad koostama palju ülevaatlikke kaarte ja soovivad MapInfot sellest vaatevinklist paremini tundma õppida. Teadmiste värskendamiseks tuletatakse töö käigus meelde ka mõningaid põhioskusi.

Programm:
  • MapInfo tööparameetrite seadistamine;
  • teemakaardi koostamine;
  • teemakaardist väljatrüki koostamine;
  • rasterfaili sidumine koordinaatidega;
  • rasterfaili kasutamine taustakaardina;
  • kahes tööaknas töötamine;
  • rasterfaili muutmine;
  • rasterfailist väljatrüki koostamine.

Hind: palun teha päring.

Koolituste tehniline info

Koolitusel kasutatakse alati kõige viimast MapInfo versiooni ja oma arvutit kaasa võtta pole vajadust (kui pole teisiti kokku lepitud).

Baaskoolitus ja edasijõudnute koolitus kestavad kumbki kaks päeva, rasterkoolitust ning väljatrüki koolitus ühe päeva. Koolitused algavad tavaliselt hommikul kell 10 ja kestavad õhtul kella 17-ni, vahepeale jääb tunniajane lõuna ja kohvipausid. Iga osaleja saab eestikeelse konspekti ja tunnistuse Ruumabi koolitusel osalemise kohta. Lisaks koolitusülesanded, et vajadusel koolitusel õpitutut korrata. Lektoriks on Mati Tee (mati@ruumab.ee)

Koolitusele registreeruja kohustub tasuma arve 10 (kümne) päeva jooksul peale arve esitamist. Hilisemal tasumisel lisandub viivis 0.15 % päevas.

Kursusest äraütlemise korral:

  • rohkem kui 5 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse makstud raha 100% ulatuses.
  • kuni 3 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse 50 % rahast.

Ruumab OÜ jätab endale õiguse muuta kursuste toimumispäevi. Kui muudetud kursuste toimumise ajad kliendile ei sobi, tagastatakse makstud raha 100% ulatuses.

Koolitusele registreerimiseks või lisainfo saamiseks palume saata e-mail: mati@ruumab.ee,  MapInfo kasutajatoe poole pöördumiseks kirjutada kiri gistugi@ruumab.ee