RuumAB OÜ

A3 = Andmed, Arendused, Analüüsid
K2 = Koolitused ja Konsultatsioonid

Hea kogemus aastast 1995

Ruumab OÜ sündis 2018. aastal Regio/Reach-U AS Baastehnoloogia osakonna iseseisvumise
tulemusena. Ettevõte kannab endas andmete, analüüsi, GISi, arenduse ja koolitamise kogemust alates aastast 1995. Olime üks Eesti digieduloo töömesilastest. Esimesed Eesti arvutikaardid jaruumiandmesüsteemid, kosmosepildid ja rahvaloenduste alusandmed, veel paljugi muud oli esimene Eestis. Olime teerajajate hulgas ka kaugemal: Baltikumis või isegi suures aias maailmas.

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on töö andmete ja andmesüsteemidega. Arendame
andmetaristuid ja andmeprotsesse, rõhuasetusega koodivabadele arendustehnoloogiatele. Me kogume andmeid, töötleme andmeid, teisendame andmeid, rikastame andmeid, anname neile tähenduse, analüüsime ja sünteesime neid. Toetame meie lahendusi, koolitame kasutajaid.

Oleme laialt tuntud kui MapInfo tooteperekonna jt Precisely toodete maaletooja ja ainuke edasimüüja Eestis ja Baltikumis.

Vahendame kosmosepilte ja pakume värskeid seireandmeid oma teenustes.
Ruumab OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev eraettevõte.