Projektid

Projekti nimi: Ehitussobivus ja varahaldus, projekt nr 20.1.01.24-0631

Lühikokkuvõte: Tehniline lahendus, mis võimaldab pdf-kujul olevatest (ehituse/planeeringute)joonistest lugeda vajaliku info andmebaasi formaati näiteks varahalduse toetamiseks või planeerimise protsessi ettevalmistamiseks.???????

Rahastanud??????? Riigi Tugiteenuste Keskus ja Euroopa Liit – NextGenerationEU.

 

Projekti nimi: Ruumiandmete töötlus (EU60333)

Lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tagada ruumiandmete süsteemi turvalisus ning Sentinel2 RGB  ja SPOT6/7 ühiskasutusega andmete tootestamine. 

Toetuse summa: 216 000,00 eurot.

 

Projekti nimi: Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon

Lühikokkuvõte: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega.

Toetuse summa: 395 000,00 eurot, mis jaguneb Ruumab OÜ ja partner Hades Geodeesia OÜ vahel.

 

Projekt: EIT Climate-KIC Eesti ärikiirendis osalemine. Stage 1.

Kohalik esindaja: Cleantech ForEst MTÜ.

38c2bb76b3a1028edf250d4fbf364147 (1).png         NextGen_Rahastanud_EL_NextGeneration_EST_hor_color_RGB.jpg